Ekstern venteliste

Ventelistesystemet

Kun én opnotering pr. andelshaver – Lukket ventelistesystem
Som andelshaver i A/B Lersøgaard kan man have én person noteret på den eksterne venteliste ad gangen. Hermed er ventelisten altså ikke en åben ekstern venteliste og dette betyder, at man ikke kan blive skrevet op til en lejlighed uden, at det foregår igennem en af vores nuværende andelshavere.

Gebyr ved opskrivning
For at være opskrevet på ventelisten skal man pt. betale 300 kr./årligt.
Der opkræves et gebyr på opskrivningstidspunktet samt en fast dato 1 gang årligt 1. juni.

Man er først aktiv (modtager tilbud) på ventelisten når opskrivningsgebyret er betalt. Betaler man
ikke inden forfaldsdatoen på girokortet vil man blive slettet uden yderligere varsel og skal opskrivespå ny.

Selve opnoteringen
Under dokumenter ligger blanketten til optagelsen på ventelisten (“Blanket til venteliste”). Denne udfyldes og indsendes jf. sidste afsnit på blanketten, og vil herefter blive behandlet.

Alderskrav
Man skal være i stand til at kunne optage et lån og hermed købe en lejlighed for at blive opnoteret. dvs. man skal være fyldt 18 år.

På første side af blanketten findes mere information om processen.