Venteliste

Sådan får du din eksisterende venteliste overført til Waitly – Waitly ApS

Ventelistesystemet

Det nye ventelistesystem administreres igennem Waitly, som tilbyder en automatiseret og brugervenligt system til at håndtere opskrivningerne på den interne samt eksterne venteliste.

Fordelene ved Waitly

Waitly er valgt som udbyder af venterlisterne, fordi det giver de opnoterede et langt bedre overblik og effektiviserer hele processen omkring opskrivningerne. Nedenstående fordele er nogle af årsagerne til hvorfor Waitly er valgt som udbyder.

Mindre tid på administration:
Opskrivning, betalingsopkrævning, fjerne inaktive medlemmer, osv. Alt dette vil ske fuldt automatiseret og herved spares der en masse tid som kan bruges andetsteds.

Fuld transparens for alle:
Systemet viser hvor mange der står på listen og hvor man selv er placeret, samt hvor længe der går før man får tilbudt en lejlighed.

Generelt om ventelisterne

Gebyr ved opskrivning
For at være opskrevet på den interne samt den eksterne venteliste skal man betale 300 kr./årligt.
Der opkræves et gebyr fra Waitly én gang årligt via betalingskort. Såfremt betalingen udebliver vil man blive fjernet fra ventelisten.

Alderskrav
Der er ingen alderskrav for at blive opnoteret, dog skal man være i stand til at kunne optage et lån for at købe en lejlighed dvs. man skal være fyldt 18 år ved et eventuelt køb.

Ekstern venteliste

Kun én opnotering pr. andelshaver – Lukket venteliste
Som andelshaver i A/B Lersøgaard kan man have én person noteret på den eksterne venteliste ad gangen. Hermed er ventelisten ikke en åben ekstern venteliste og dette betyder, at man ikke kan blive skrevet op til en lejlighed uden, at det foregår igennem en af vores nuværende andelshavere.

Ved oprettelse på den eksterne venteliste, skal der under bemærkningsfeltet noteres andels nr. og adresse på den andel som har ladet dig opnotere. Uden denne oplysning, vil du få en afvisning i forhold til at komme på listen.

Når man køber lejlighed via den eksterne venteliste,  slettes man samtidig fra ventelisten, da ancienniteten er benyttet.

Man kan opskrive sig på ny,  på den interne venteliste med andelsnummer som fremgår af dokumenterne i overdragelsesaftalen, efter overtagelse af den nye lejlighed.

Du kan skrive dig op på den eksterne venteliste via linket nedenfor:
Skriv mig op – Ekstern venteliste

Intern venteliste

Kun for andelshavere
Intern venteliste er kun for de medlemmer som bor i foreningen og ønsker at flytte internt i foreningen. Uden en opnotering på ventelisten, kan man ikke blive taget i betragtning til intern flytning.

Ved opnotering på den interne venteliste skal man være opmærksom på vedtægtens §14 stk.1. og særligt stk. B).

Brug af den interne venteliste til et internt køb, kræver at man frigiver sin nuværende andel. Dvs. at hvis man får en lejlighed på den interne venteliste, skal man skal opsige sin nuværende andel.  Dette er undtaget ved sammenlægninger.

Når man køber internt i foreningen, kan man kun sælge sin nuværende andel jf. vedtægtens § 14 B – E.

Dvs. at der ved internt køb, kan nuværende andel ikke sælges til familie.

Hvis man som andelshaver gerne vil købe internt sammen med en partner, som ikke er andelshaver i nuværende lejlighed, er dette kun muligt hvis vedtægtens §14 stk. 4 er opfyldt. Dokumentation for at §14 stk. 4 er opfyldt skal dokumentation for, 2 års samliv, fødselsattest eller vielsesattest fremsendes.

Når man køber internt, slettes man samtidig fra ventelisten, da ancienniteten er benyttet.

Man kan opskrive sig på ny med det nye andelsnummer, efter overtagelse af den nye lejlighed.

Du kan skrive dig op på den eksterne venteliste via linket nedenfor:
Skriv mig op – Intern venteliste