Fælleslokale

Foreningen har et fælleslokale i gården som bruges til klubber og som kan leje af de enkle andelshaver til privat brug.

Lokalet er indrettet med industri køkken og service til 50 siddendegæster.

Leje af beboerlokalet til private arrangementer

Se om det er ledigt i menuen ONLINE RESERVATION

Fælleslokale bookes ved henvendelse på ejendomskontoret i kontor tiden eller pr. mail til kontor@abl-1926.dk

Prisen for leje af lokalet er 750 kr. pr. dag.

Overdragelsestidspunkt er kl. 11:00, leje løber fra 11:00 til 11:00 næste dag.

Betalingen opkræves sammen med huslejen.
Lokalet er først reserveret når det er bekræftet af ejendomskontoret og lejen er opkrævet. 

Lån af beboerlokalet til klub arrangementer

Beboerklubber kan låne beboerlokalet, hvis klubben er godkendt af bestyrelsen og der er enansvarlig ”Klubformand/nøgleindehaver”. 

Lokalet er gratis. 

Klub arrangementer skal opslås i alle opgange og der skal være adgang for alle foreningens medlemmer.

Madklub

Hver mandag fra kl. 16.00 er der madklub i fælleslokalet, her mødes folk fra gården med formålet, at snakke, hygge og lave mad sammen. Alle er velkommne, så har du lyst til at deltage er det bare at møde op.

Junior Børneklub

Hver onsdag fra kl. 15.00 er der junior børneklub i fælleslokalet, her mødes gårdens forældre og små børn, leger, hygger og morer sig sammen. Alle er velkommne, så har du lyst til at deltage er det bare at møde op.

Fælles arrangementer

Foreningen afholder flere fælles arrangementer for alle foreningens medlemmer, som udgangspunkt afholdes der juletræsfest, fastelavn og sommerfest.

Disse arrangementer afholdes kun såfremt der er opbakning hertil fra medlemmerne, og alle der vil give en hånd med til afholdelsen er meget velkommen.

Bestyrelsen og foreningens arrangementer

Lokalet bruges til afholdelse af bestyrelses og regnskabs møder, ligesom den årlige generalforsamling afholdes i lokalet.