Fælleslokale

Foreningen har et fælleslokale i gården som bruges til klubber og som kan leje af de enkle andelshaver til privat brug.

Lokalet er indrettet med industri køkken og service til 50 siddendegæster.

Leje af beboerlokalet til private arrangementer

Se om det er ledigt i menuen ONLINE RESERVATION

Fælleslokale bookes ved henvendelse på ejendomskontoret i kontor tiden eller pr. mail til kontor@abl-1926.dk

Prisen for leje af lokalet er 750 kr. pr. dag.

Overdragelsestidspunkt er kl. 11:00, leje løber fra 11:00 til 11:00 næste dag.

Betalingen kan betales kontant eller opkræves sammen med huslejen.
Lokalet er først reserveret når lejen er betalt. 

Lån af beboerlokalet til klub arrangementer

Beboerklubber kan låne beboerlokalet, hvis klubben er godkendt af bestyrelsen og der er enansvarlig ”Klubformand/nøgleindehaver”. 

Lokalet er gratis. 

Klub arrangementer skal opslås i alle opgange og der skal være adgang for alle foreningens medlemmer.

Børneklub

Hver mandag fra kl. 16.00 er der børneklub i fælleslokalet, her mødes gårdens forældre og børn, leger, hygger og laver mad sammen. Alle er velkommen, så har du lyst til at deltage er det bare at møde op.

Ældreklub

Torsdag i vintermånederne, fra oktober til maj, er der ældreklub i fælleslokalet, fra kl. 13-15. Her mødes foreningens ældre til en kop kaffe, kage og en hyggelig snak. Ældreklubben holder en julefrokost i december og påskefrokost i april. Det er brugerne af ældreklubben der bestemmer hvad klubben skal bruges til.

Fælles arrangementer

Foreningen afholder flere fælles arrangementer for alle foreningens medlemmer, som udgangspunkt afholdes der juletræsfest, fastelavn og sommerfest.

Disse arrangementer afholdes kun såfremt der er opbakning hertil fra medlemmerne, og alle der vil give en hånd med til afholdelsen er meget velkommen.

Bestyrelsen og foreningens arrangementer

Lokalet bruges til afholdelse af bestyrelses og regnskabs møder, ligesom den årlige generalforsamling afholdes i lokalet.