Indkaldelse til GF 260423 – BILAG

Vi har i forbindelse med udsendelse af indkaldelsen til ordinære generalforsamling, desværre oplevet at flere andelshavere ikke kan modtage vores mail.

Vi har derfor udsendt indkaldelsen 2 gange, hvoraf den 2. udsendelse er uden vedhæftning af nedestående filer.

Bilagene til indkaldelsen kan findes og hentes nedenfor:

Husk at opdater din mailadresse på www.CEJ.dk

Kære Beboere

Vi kan se at der fortsat er opgivet “@abl1926.dk-adresser” i kartoteket hos CEJ. Da mailserveren er lukket bedes de af jer dette vedrører, at opdatere til en gyldig mailadresse.

For at modtage underretninger og skrivelser fra CEJ og foreningen kræves det, at der er opgivet en gyldig mailadresse.

Informationsmøde vedr. Altaner

Bestyrelsen er nu i samarbejde Pålsson arkitekter kommet så langt, at vi kan afholde et informationsmøde vedr. opsætning af altaner..

Informationsmødet afholdes tirsdag den 24.1.2023 kl. 18.30 i Nørrebrohallen.

På mødet vil bestyrelsen og Nina fra Pålsson Arkitekter, fortælle om projektet og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

På foreningens hjemmeside kan I finde et opdateret arbejdsdokument for projektet, med beskrivelser og tegninger.

Vi gør opmærksom på at det er et informationsmøde, og at altanprojektet endnu ikke er godkendt af en generalforsamling. Der vil blive indkaldt til generalforsamling efterfølgende.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Lersøgaard.

Nyhed – Deposita udbetaling

Kære andelshavere.

Jf. generalforsamlingsbeslutning den 28. april 2022, blev det vedtaget at indbetalt deposita ved indflytning, skulle tilbagebetales til de enkelte andelshavere.

Det betyder at der i juni måneds opkrævning af husleje, er modregnet det deposita som blev indbetalt ved indflytning.

Dette fremgår også af betalingsoversigten i banken og på beboernet.

Er man tilmeldt betalingsservice og tilbagebetaling af deposita overstiger huslejeopkrævningen, vil de resterende beløb blive indsat på den konto betalingsservice er tilmeldt.

Er man ikke tilmeldt betalingsservice og tilbagebetaling af deposita overstiger huslejeopkrævningen, vil de resterende beløb blive modregnet i næste måneds huslejeopkrævning.