Nyhed – Deposita udbetaling

Kære andelshavere.

Jf. generalforsamlingsbeslutning den 28. april 2022, blev det vedtaget at indbetalt deposita ved indflytning, skulle tilbagebetales til de enkelte andelshavere.

Det betyder at der i juni måneds opkrævning af husleje, er modregnet det deposita som blev indbetalt ved indflytning.

Dette fremgår også af betalingsoversigten i banken og på beboernet.

Er man tilmeldt betalingsservice og tilbagebetaling af deposita overstiger huslejeopkrævningen, vil de resterende beløb blive indsat på den konto betalingsservice er tilmeldt.

Er man ikke tilmeldt betalingsservice og tilbagebetaling af deposita overstiger huslejeopkrævningen, vil de resterende beløb blive modregnet i næste måneds huslejeopkrævning.